× کاربر گرامي مرورگر مورد استفاده شما فاقد امنيت کافي است لطفا براي کارايي عملکرد سايت از مرورگر Chrome ويا Mozilla firefox استفاده نماييد.
 
 

طرح زمستانه

هر روز يک جايزه!

طرح زمستانه باشگاه مشتريان بانک صادرات در سه بخش فعاليت در سايت باشگاه، درگاه همراه بانک و خودپرداز ارائه مي گردد. شما مشتري عزيز مي توانيد با عضويت در سايت باشگاه مشتريان بر اساس شاخص هاي جدول ذيل، نسبت به جمع آوري امتياز اقدام نماييد.

زمان اجراي طرح
1396/10/01 الي 1396/12/29
جوايز
 • 30 جايزه نقدي 5،000،000 ريالي براي 30 نفر جمعا به مبلغ 150 ميليون ريال
 • 30 جايزه نقدي 3،000،000 ريالي براي 30 نفر جمعا به مبلغ 90 ميليون ريال
 • 30 جايزه نقدي 2،000،000 ريالي براي 30 نفر جمعا به مبلغ 60 ميليون ريال
زمان قرعه کشي
فروردين 1397
جدول امتيازات
رديف نوع فعاليت مبناي محاسبه امتياز
1 عضويت در سامانه باشگاه مشتريان 30 30 امتياز براي يک بار
2 هر بار دعوت از دوستان در باشگاه مشتريان با استفاده از کد عضويت در هنگام ثبت نام 2 150 امتياز در ماه
3 هر بار شرکت در مسابقه ماهانه باشگاه مشتريان 5 5 امتياز در ماه
4 هر پاسخ صحيح به مسابقه باشگاه مشتريان 10 10امتياز در ماه براي هر سوال
5 هر پنج مرتبه log in به باشگاه مشتريان (هر log in در روزهاي متفاوت صورت پذيرد) 5 5امتياز براي يک بار
6 تکميل اطلاعات شغلي موجود در بخش پروفايل سايت باشگاه 2 2 امتياز براي يک بار
7 تکميل اطلاعات شخصي موجود در بخش پروفايل سايت باشگاه 2 2 امتياز براي يک بار
8 تکميل اطلاعات محل سکونت موجود در بخش پروفايل سايت باشگاه 2 2 امتياز براي يک بار
9 تکميل اطلاعات علايق موجود در بخش پروفايل سايت باشگاه 2 2 امتياز براي يک بار
10 تکميل اطلاعات پست الکترونيک موجود در بخش پروفايل سايت باشگاه 2 2 امتياز براي يک بار
11 تکميل اطلاعات تحصيلات موجود در بخش پروفايل سايت باشگاه 2 2 امتياز براي يک بار
12 نصب و فعالسازي نرم افزار همراه بانک 20 20 امتياز براي يک بار
13 هر تراکنش پرداخت اقساط تسهيلات در همراه بانک 10 100امتياز در ماه
14 هر تراکنش پرداخت قبض در همراه بانک 5 100 امتياز در ماه
15 هر تراکنش خريد شارژ در همراه بانک 3 30 امتياز در ماه
16 هر تراکنش پرداخت اقساط تسهيلات در خودپرداز 5 50 امتياز در ماه
17 هر تراکنش پرداخت قبض در خودپرداز 3 60 امتياز در ماه
18 هر تراکنش خريد شارژ در خودپرداز 3 60 امتياز در ماه
 
 

طرح فروش طلايي

ويژه دارندگان پايانه هاي فروش

پذيرندگان گرامي دستگاه کارت خوان (POS)، وجوه حاصل از تراکنشهاي فروش در دستگاه کارتخوان خود را در يکي از سه حساب جاري،پس انداز و يا کوتاه مدت حفظ نماييد تا بر امتيازات شما در طرح فروش طلايي باشگاه مشتريان بانک صادرات افزوده شود و با افزايش ميزان فروش و حفظ وجوه در حساب، شانس خود را در قرعه کشي اين طرح افزايش دهيد.

براي شرکت در اين طرح حداقل معدل ماهانه مربوط به حفظ مبالغ تراکنشها در هر يک از حسابهاي (جاري، قرض الحسنه و کوتاه مدت) معادل 5 ميليون ريال مي باشد.
زمان اجراي طرح
دي ماه 1396 الي خرداد ماه 1397
جوايز
مرحله اول
 • 10 جايزه نقدي 50 ميليون ريالي
 • 50 جايزه نقدي 20 ميليون ريالي
 • 50 جايزه نقدي 10 ميليون ريالي
مرحله دوم
 • 20 جايزه نقدي 50 ميليون ريالي
 • 50 جايزه نقدي 20 ميليون ريالي
 • 50 جايزه نقدي 10 ميليون ريالي
زمان قرعه کشي
-
مثال
پذيرنده اي ماهانه بطور ميانگين 100 ميليون ريال تراکنش در دستگاه کارت خوان مغازه خود دارد. اين پذيرنده بدون برداشت از حساب کليه مبالغ اين تراکنشها را در حساب جاري متصل به دستگاه کارت خوان خود حفظ مينمايد. بنابراين معدل حفظ وجوه تراکنشهاي ايشان نيز 100 ميليون ريال مي باشد. نحوه محاسبه امتياز اين پذيرنده در ماه اول بشرح ذيل مي باشد:
امتياز ماه اول
100000000 / 5000000 × 10 = 200
جدول امتیازات نمونه
مخاطب نوع حساب ميانگين حساب* ضريب امتياز
پذيرندگان جاري 5 ميليون ريال 10
پذيرندگان پس از انداز 5 ميليون ريال 5
پذيرندگان کوتاه مدت 5 ميليون ريال 2
منظور از "ميانگين حساب"، حداقل ميانگين ماهانه حساب شما مي باشد.
 
 

طرح برگ برنده

با وصول چک هاي خود در بانک صادرات، جايزه بگيريد

مشتري گرامي بانك صادرات ايران، شما مي توانيد با واگذاري تمامي چك هاي ساير بانك ها در حداقل يكي از حساب هاي افتتاحي خود نزد بانك صادرات ايران در اين طرح مشاركت فرماييد.

زمان اجراي طرح
دي ماه 1396 الي خرداد ماه 1397
جوايز
 • 5 كمك هزينه خريد خودرو هر يك به ارزش 300 ميليون ريال
 • 30 جايزه نقدي براي 30 نفر، هر يك به ارزش 10 ميليون ريال
پس از اتمام طرح
-
جدول امتيازات
ماندگاري ماهانه مبلغ دريافتي چك مشمول دريافت امتياز معادل يک ميليون ريال و هم چنين مقدار ماندگاري ماهانه مبلغ دريافتي چك برابر 10 ميليون ريال مي باشد. امتياز واحد در اين طرح نيز معادل 10 مي باشد.
نوع حساب ضريب حداقل امتياز ماهانه امتياز 6 ماهه
قرض الحسنه جاري 10 100 600
قرض الحسنه پس انداز 5 50 300
كوتاه مدت 2 20 120
مثال
به عنوان مثال شما دوست عزيز، امروز يك معامله انجام داده ايد و در قبال آن از شخص طرف معامله خود، يك فقره چك ساير بانك ها (به غير از بانك صادرات ايران) را به مبلغ 10 ميليون ريال دريافت نموده ايد. حال قصد داريد كه به شعبه خود در بانك صادرات ايران مراجعه كنيد و اين چك را به يكي از حساب هاي افتتاحي خود واگذار و در زمان ذكر شده در تاريخ چك، وجه آن را دريافت يا وصول نماييد. با فرض اين كه نوع حساب افتتاحي شما نزد بانك صادرات ايران؛ حساب قرض الحسنه جاري مي باشد، پس از دريافت يا وصول مبلغ 10 ميليون ريال با گذشت يك ماه از ماندگاري اين مبلغ يا وجه، از امتياز خوبي بهره مند خواهيد شد.
حال نظر شما را به نحوه محاسبه امتياز در طرح برگ برنده جلب مي نماييم:
 • مبلغ چك 10,000,000 ريال
 • نوع حساب متصل به بانك صادرات ايران قرض الحسنه جاري
 • مدت زمان ماندگاري مبلغ دريافتي چك يك ماه
امتياز ماندگاري ماهانه: به ازاي ماندگاري ماهانه براي هر مبلغ 10,000,000 ريال در حساب قرض الحسنه جاري، معادل 10 امتياز لحاظ خواهد گرديد.
محاسبه امتياز بدين شكل مي باشد:
10 = 1,000,000 / 10,000,000 واحد
100 = 10 * 10 امتياز
همانطور كه ملاحظه مي فرماييد؛ به طور خيلي ساده و راحت، شما فقط با واگذاري يك فقره چك ساير بانك ها به مبلغ 10 ميليون ريال در حساب قرض الحسنه جاري خود نزد بانك صادرات ايران و ماندگاري آن به مدت يك ماه صاحب 100 امتياز شده ايد. البته به عرض مي رساند كه مدت زمان اجراي طرح برگ برنده، معادل 6 ماه در نظر گرفته شده است و در اين خصوص اگر شما قصد ماندگاري مبلغ 10 ميليون ريال را براي اين مدت داشته باشيد، امتياز شما به 600 امتياز افزايش خواهد يافت كه شانس شما را در قرعه كشي اين طرح افزايش مي دهد.
100 * 6 = 600
 
 

طرح بهارانه

90 روز 90 جایزه

مشتریان گرانقدر بانک صادرات ایران، بر اساس میزان فعالیت خود در وب سایت باشگاه و انجام تراکنشهای الکترونیکی (به شرح جدول امتیازات) بر روی یکی از سه درگاه الکترونیکی همراه بانک، اینترنت بانک و یا خودپرداز می توانید در طرح بهارانه باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران شرکت نمایید.

با مشارکت بیشتر در این طرح و کسب امتیازات بیشتر، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی پایان فصل بهار افزایش دهید.

زمان اجرای طرح
1397/01/01 الی 1397/03/31
جوایز
 • 30 جایزه نقدی 5،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 150 میلیون ریال
 • 30 جایزه نقدی 3،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 90 میلیون ریال
 • 30 جایزه نقدی 2،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 60 میلیون ریال
زمان قرعه کشی
در پایان فصل
جدول امتیازات
  ردیف نوع فعالیت امتیاز سقف امتیاز
فعالیت در سایت باشگاه 1 عضویت در سامانه باشگاه مشتریان 50 50 امتیاز برای یک بار
2 هر بار دعوت از دوستان در باشگاه مشتریان با استفاده از کد عضویت در هنگام ثبت نام 4 400 امتیاز در ماه
3 هر مرتبه شرکت در مسابقات ماهانه و مناسبتی در باشگاه مشتریان 20 20 امتیاز در ماه
4 هر پاسخ صحیح به مسابقه باشگاه مشتریان 10 10امتیاز در ماه برای هر سوال
5 هر پنج مرتبه log in به باشگاه مشتریان (هر log in در روزهای متفاوت صورت پذیرد) 5 5 امتیاز در ماه
6 تکمیل اطلاعات شغلی موجود در بخش پروفایل سایت باشگاه 5 5 امتیاز برای یک بار
7 تکمیل اطلاعات شخصی موجود در بخش پروفایل سایت باشگاه 5 5 امتیاز برای یک بار
8 تکمیل اطلاعات محل سکونت موجود در بخش پروفایل سایت باشگاه 5 5 امتیاز برای یک بار
9 تکمیل اطلاعات علایق موجود در بخش پروفایل سایت باشگاه 5 5 امتیاز برای یک بار
10 تکمیل اطلاعات پست الکترونیک موجود در بخش پروفایل سایت باشگاه 5 5 امتیاز برای یک بار
11 تکمیل اطلاعات تحصیلات موجود در بخش پروفایل سایت باشگاه 5 5 امتیاز برای یک بار
بانکداری الکترونیک 12 نصب و فعالسازی نرم افزار همراه بانک 30 30 امتیاز برای یک بار
13 هر تراکنش پرداخت اقساط تسهیلات در همراه بانک 10 100امتیاز در ماه
14 هر تراکنش پرداخت قبض در همراه بانک 5 100 امتیاز در ماه
15 هر تراکنش خرید شارژ در همراه بانک 4 40 امتیاز در ماه
16 هر تراکنش پرداخت اقساط تسهیلات در خودپرداز 5 50 امتیاز در ماه
17 هر تراکنش پرداخت قبض در خودپرداز 3 60 امتیاز در ماه
18 هر تراکنش خرید شارژ در خودپرداز 2 20 امتیاز در ماه
19 فعال سازی اینترنت بانک (سخت افزاری، پیامك یا ایستا، كد دستوری) 40 40 امتیاز برای یك بار
20 هر تراکنش پرداخت اقساط تسهیلات بانك صادرات ایران در اینترنت بانک 15 150 امتیاز در ماه
21 هر تراکنش پرداخت قبض در اینترنت بانك 5 100 امتیاز در هر ماه
 
 

طرح تابستانه

90 روز 90 جایزه

مشتریان گرانقدر بانک صادرات ایران، بر اساس میزان فعالیت خود در وب سایت باشگاه و انجام تراکنشهای الکترونیکی (به شرح جدول امتیازات) بر روی درگاههای الکترونیکی (بشرح جدول ذیل) می توانید در طرح تابستانه باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران شرکت نمایید.

با مشارکت بیشتر در این طرح و کسب امتیازات بیشتر، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی پایان فصل تابستان افزایش دهید.

زمان اجرای طرح
1397/04/01 الی 1397/06/31
جوایز
 • 30 جایزه نقدی 5،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 150 میلیون ریال
 • 30 جایزه نقدی 3،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 90 میلیون ریال
 • 30 جایزه نقدی 2،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 60 میلیون ریال
زمان قرعه کشی
در پایان فصل
جدول امتیازات
  ردیف نوع فعالیت امتیاز سقف امتیاز
فعالیت در سایت باشگاه 1 عضویت در سامانه باشگاه مشتریان 50 50 امتیاز برای یک بار
2 هر بار دعوت از دوستان در باشگاه مشتریان با استفاده از کد عضویت در هنگام ثبت نام 5 500 امتیاز در ماه
3 هر مرتبه شرکت در مسابقات ماهانه و مناسبتی در باشگاه مشتریان 20 20 امتیاز در ماه
4 هر پاسخ صحیح به مسابقه باشگاه مشتریان 10 10امتیاز در ماه برای هر سوال
5 هر پنج مرتبه log in به باشگاه مشتریان (هر log in در روزهای متفاوت صورت پذیرد) 5 5 امتیاز در ماه
6 تکمیل اطلاعات شغلی موجود در بخش پروفایل سایت باشگاه 5 5 امتیاز برای یک بار
7 تکمیل اطلاعات شخصی موجود در بخش پروفایل سایت باشگاه 5 5 امتیاز برای یک بار
8 تکمیل اطلاعات محل سکونت موجود در بخش پروفایل سایت باشگاه 5 5 امتیاز برای یک بار
9 تکمیل اطلاعات علایق موجود در بخش پروفایل سایت باشگاه 5 5 امتیاز برای یک بار
10 تکمیل اطلاعات پست الکترونیک موجود در بخش پروفایل سایت باشگاه 5 5 امتیاز برای یک بار
11 تکمیل اطلاعات تحصیلات موجود در بخش پروفایل سایت باشگاه 5 5 امتیاز برای یک بار
بانکداری الکترونیک 12 نصب و فعالسازی نرم افزار همراه بانک 30 30 امتیاز برای یک بار
13 فعال سازی اینترنت بانک (سخت افزاری، پیامك یا ایستا، كد دستوری) 40 40 امتیاز برای یك بار
14 فعالسازی درگاه پرداخت اینترنتی بانک صادرات  (IPG) 50 50 امتیاز در ماه
15 خرید از درگاه پرداخت اینترنتی بانک صادرات (به ازای هر تراکنش خرید) 10 100 امتیاز در هر ماه
 
16 مجموع برداشتهای نقدی ماهیانه از خودپرداز (با شرط  اینکه 
حداقل 70 درصد برداشتها در ماه از خودپردازهای بانک صادرات باشد)
30 30امتیاز در هر ماه

 
 

طرح پیمان

به مناسبت¬هاي مبارك و فرخنده دهه كرامت و اعياد خجسته قربان و غدير خم و در راستاي حمايت از صاحبان كسب و كار خوش حساب و داراي مطالبات معوق بانكي

تمامي مشتريان (عضو يا غير عضو باشگاه مشتريان) داراي انواع حساب¬هاي (حقيقي، حقوقي و مشترك) و داراي تسهيلات و مطالبات ريالي سنتي و سپهري در بانك صادرات ايران تا سقف حداكثر مبلغ يك ميليارد ریال.

طرحي است كه در قالب آن بانك صادرات ايران نسبت به اختصاص امتيازاتي به مشتريان در صورت پرداخت بدهي يا اقساط قراردادي تسهيلات قبل از سررسيد، سررسيد شده و نيز پرداخت بدهي يا اقساط قراردادي تسهيلات منتقل شده به سرفصل هاي غير جاري (سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول) اقدام مي نمايد. همچنين امتيازات مذكور فارغ از عضويت يا عدم عضويت ايشان در باشگاه مشتريان بانك صادرات ايران محاسبه شده و بر اساس آن جوايز و پاداش نقدي به مشمولين پرداخت مي گردد.

زمان اجرای طرح
1397/05/31 الی 1397/08/30
جوایز
 • تعداد 5 كمك هزينه خريد منزل مسكوني هر يك به ارزش 1،000 ميليون ريال و مبلغ كل 5،000 ميليون ريال
 • تعداد 25 كمك هزينه خريد خودروي سواري ايراني توليد داخل كشور در راستاي تحقق شعار حمايت از كالاي ايراني، هر يك به ارزش 400 ميليون ريال و مبلغ كل 10،000 ميليون ريال
 • تعداد 100 كمك هزينه خريد كالاي با دوام ايراني توليد داخل كشور در راستاي تحقق شعار حمايت از كالاي ايراني، هر يك به ارزش 50 ميليون ريال و مبلغ كل 5،000 ميليون ريال
زمان قرعه کشی
پس از پایان طرح
جدول امتیازات
  ردیف نوع فعالیت امتیاز سقف امتیاز
نحوه محاسبه امتيازات طرح 1 پرداخت بدهی یا اقساط قراردادی به صورت كامل براي هر قسط در انواع قراردادهاي تسهيلاتي ريالي تا قبل از سررسيد؛ به ازاي هر يك ميليون ريال در هر روز 40 معادل 40 امتياز
2 وصول نقدی بدهی جاری سررسید شده و مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) صرف نظر از تغییر سرفصل مطالباتی به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز 30 معادل 30 امتیاز
3 تغییر وضعیت مطالباتی مشتری از بدهی سررسید شده به بدهی سررسید نشده به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز 20 معادل 20 امتیاز
4 تغییر وضعیت مطالباتی مشتری از سررسيد گذشته به جاري به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز 30 معادل 30 امتياز
5 تغییر وضعیت مطالباتی مشتری تغییر وضعیت مطالباتی مشتری از مشكوك الوصول به جاري به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز 60 معادل 60 امتياز
6 عضويت مشتريان صرفاً حقيقي مشمول طرح در سامانه باشگاه مشتريان بانك صادرات ايران 100 100 امتیاز