× کاربر گرامي مرورگر مورد استفاده شما فاقد امنيت کافي است لطفا براي کارايي عملکرد سايت از مرورگر Chrome ويا Mozilla firefox استفاده نماييد.
 
 

طرح پیمان

به مناسبت¬هاي مبارك و فرخنده دهه كرامت و اعياد خجسته قربان و غدير خم و در راستاي حمايت از صاحبان كسب و كار خوش حساب و داراي مطالبات معوق بانكي

تمامي مشتريان (عضو يا غير عضو باشگاه مشتريان) داراي انواع حساب¬هاي (حقيقي، حقوقي و مشترك) و داراي تسهيلات و مطالبات ريالي سنتي و سپهري در بانك صادرات ايران تا سقف حداكثر مبلغ يك ميليارد ریال.

طرحي است كه در قالب آن بانك صادرات ايران نسبت به اختصاص امتيازاتي به مشتريان در صورت پرداخت بدهي يا اقساط قراردادي تسهيلات قبل از سررسيد، سررسيد شده و نيز پرداخت بدهي يا اقساط قراردادي تسهيلات منتقل شده به سرفصل هاي غير جاري (سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول) اقدام مي نمايد. همچنين امتيازات مذكور فارغ از عضويت يا عدم عضويت ايشان در باشگاه مشتريان بانك صادرات ايران محاسبه شده و بر اساس آن جوايز و پاداش نقدي به مشمولين پرداخت مي گردد.

زمان اجرای طرح
1397/05/31 الی 1397/08/30
جوایز
 • تعداد 5 كمك هزينه خريد منزل مسكوني هر يك به ارزش 1،000 ميليون ريال و مبلغ كل 5،000 ميليون ريال
 • تعداد 25 كمك هزينه خريد خودروي سواري ايراني توليد داخل كشور در راستاي تحقق شعار حمايت از كالاي ايراني، هر يك به ارزش 400 ميليون ريال و مبلغ كل 10،000 ميليون ريال
 • تعداد 100 كمك هزينه خريد كالاي با دوام ايراني توليد داخل كشور در راستاي تحقق شعار حمايت از كالاي ايراني، هر يك به ارزش 50 ميليون ريال و مبلغ كل 5،000 ميليون ريال
زمان قرعه کشی
پس از پایان طرح
جدول امتیازات
  ردیف نوع فعالیت امتیاز سقف امتیاز
نحوه محاسبه امتيازات طرح 1 پرداخت بدهی یا اقساط قراردادی به صورت كامل براي هر قسط در انواع قراردادهاي تسهيلاتي ريالي تا قبل از سررسيد؛ به ازاي هر يك ميليون ريال در هر روز 40 معادل 40 امتياز
2 وصول نقدی بدهی جاری سررسید شده و مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) صرف نظر از تغییر سرفصل مطالباتی به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز 30 معادل 30 امتیاز
3 تغییر وضعیت مطالباتی مشتری از بدهی سررسید شده به بدهی سررسید نشده به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز 20 معادل 20 امتیاز
4 تغییر وضعیت مطالباتی مشتری از سررسيد گذشته به جاري به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز 30 معادل 30 امتياز
5 تغییر وضعیت مطالباتی مشتری تغییر وضعیت مطالباتی مشتری از مشكوك الوصول به جاري به ازای هر یک میلیون ریال در هر روز 60 معادل 60 امتياز
6 عضويت مشتريان صرفاً حقيقي مشمول طرح در سامانه باشگاه مشتريان بانك صادرات ايران 100 100 امتیاز

 
 

طرح فروش طلايي

ويژه دارندگان پايانه هاي فروش

پذيرندگان گرامي دستگاه کارت خوان (POS)، وجوه حاصل از تراکنشهاي فروش در دستگاه کارتخوان خود را در يکي از سه حساب جاري،پس انداز و يا کوتاه مدت حفظ نماييد تا بر امتيازات شما در طرح فروش طلايي باشگاه مشتريان بانک صادرات افزوده شود و با افزايش ميزان فروش و حفظ وجوه در حساب، شانس خود را در قرعه کشي اين طرح افزايش دهيد.

براي شرکت در اين طرح حداقل معدل ماهانه مربوط به حفظ مبالغ تراکنشها در هر يک از حسابهاي (جاري، قرض الحسنه و کوتاه مدت) معادل 5 ميليون ريال مي باشد.
زمان اجراي طرح
دي ماه 1396 الي خرداد ماه 1397
جوايز
مرحله اول
 • 10 جايزه نقدي 50 ميليون ريالي
 • 50 جايزه نقدي 20 ميليون ريالي
 • 50 جايزه نقدي 10 ميليون ريالي
مرحله دوم
 • 20 جايزه نقدي 50 ميليون ريالي
 • 50 جايزه نقدي 20 ميليون ريالي
 • 50 جايزه نقدي 10 ميليون ريالي
زمان قرعه کشي
-
مثال
پذيرنده اي ماهانه بطور ميانگين 100 ميليون ريال تراکنش در دستگاه کارت خوان مغازه خود دارد. اين پذيرنده بدون برداشت از حساب کليه مبالغ اين تراکنشها را در حساب جاري متصل به دستگاه کارت خوان خود حفظ مينمايد. بنابراين معدل حفظ وجوه تراکنشهاي ايشان نيز 100 ميليون ريال مي باشد. نحوه محاسبه امتياز اين پذيرنده در ماه اول بشرح ذيل مي باشد:
امتياز ماه اول
100000000 / 5000000 × 10 = 200
جدول امتیازات نمونه
مخاطب نوع حساب ميانگين حساب* ضريب امتياز
پذيرندگان جاري 5 ميليون ريال 10
پذيرندگان پس از انداز 5 ميليون ريال 5
پذيرندگان کوتاه مدت 5 ميليون ريال 2
منظور از "ميانگين حساب"، حداقل ميانگين ماهانه حساب شما مي باشد.
 
 

طرح برگ برنده

با وصول چک هاي خود در بانک صادرات، جايزه بگيريد

مشتري گرامي بانك صادرات ايران، شما مي توانيد با واگذاري تمامي چك هاي ساير بانك ها در حداقل يكي از حساب هاي افتتاحي خود نزد بانك صادرات ايران در اين طرح مشاركت فرماييد.

زمان اجراي طرح
دي ماه 1396 الي خرداد ماه 1397
جوايز
 • 5 كمك هزينه خريد خودرو هر يك به ارزش 300 ميليون ريال
 • 30 جايزه نقدي براي 30 نفر، هر يك به ارزش 10 ميليون ريال
پس از اتمام طرح
-
جدول امتيازات
ماندگاري ماهانه مبلغ دريافتي چك مشمول دريافت امتياز معادل يک ميليون ريال و هم چنين مقدار ماندگاري ماهانه مبلغ دريافتي چك برابر 10 ميليون ريال مي باشد. امتياز واحد در اين طرح نيز معادل 10 مي باشد.
نوع حساب ضريب حداقل امتياز ماهانه امتياز 6 ماهه
قرض الحسنه جاري 10 100 600
قرض الحسنه پس انداز 5 50 300
كوتاه مدت 2 20 120
مثال
به عنوان مثال شما دوست عزيز، امروز يك معامله انجام داده ايد و در قبال آن از شخص طرف معامله خود، يك فقره چك ساير بانك ها (به غير از بانك صادرات ايران) را به مبلغ 10 ميليون ريال دريافت نموده ايد. حال قصد داريد كه به شعبه خود در بانك صادرات ايران مراجعه كنيد و اين چك را به يكي از حساب هاي افتتاحي خود واگذار و در زمان ذكر شده در تاريخ چك، وجه آن را دريافت يا وصول نماييد. با فرض اين كه نوع حساب افتتاحي شما نزد بانك صادرات ايران؛ حساب قرض الحسنه جاري مي باشد، پس از دريافت يا وصول مبلغ 10 ميليون ريال با گذشت يك ماه از ماندگاري اين مبلغ يا وجه، از امتياز خوبي بهره مند خواهيد شد.
حال نظر شما را به نحوه محاسبه امتياز در طرح برگ برنده جلب مي نماييم:
 • مبلغ چك 10,000,000 ريال
 • نوع حساب متصل به بانك صادرات ايران قرض الحسنه جاري
 • مدت زمان ماندگاري مبلغ دريافتي چك يك ماه
امتياز ماندگاري ماهانه: به ازاي ماندگاري ماهانه براي هر مبلغ 10,000,000 ريال در حساب قرض الحسنه جاري، معادل 10 امتياز لحاظ خواهد گرديد.
محاسبه امتياز بدين شكل مي باشد:
10 = 1,000,000 / 10,000,000 واحد
100 = 10 * 10 امتياز
همانطور كه ملاحظه مي فرماييد؛ به طور خيلي ساده و راحت، شما فقط با واگذاري يك فقره چك ساير بانك ها به مبلغ 10 ميليون ريال در حساب قرض الحسنه جاري خود نزد بانك صادرات ايران و ماندگاري آن به مدت يك ماه صاحب 100 امتياز شده ايد. البته به عرض مي رساند كه مدت زمان اجراي طرح برگ برنده، معادل 6 ماه در نظر گرفته شده است و در اين خصوص اگر شما قصد ماندگاري مبلغ 10 ميليون ريال را براي اين مدت داشته باشيد، امتياز شما به 600 امتياز افزايش خواهد يافت كه شانس شما را در قرعه كشي اين طرح افزايش مي دهد.
100 * 6 = 600
 
 

طرح رنگین کمان

---

---

 
 

طرح سپهر دانش

باشگاه مشتريان بانك صادرات ايران به منظور جذاب¬تر شدن طرح سپرده سرمايه¬گذاري كوتاه¬مدت سپهردانش در قالب طرح¬هاي انگيزشي، فرآيندها و شاخص¬هاي امتيازي ذيل را ارايه مي¬نمايد.
جدول امتیازات
  ردیف نوع فعالیت امتیاز سقف امتیاز
نحوه محاسبه امتيازات طرح 1 عضويت در سامانه باشگاه مشتريان بانك صادرات ايران 100 معادل 100 امتياز
2 افتتاح سپرده سرمايه¬گذاري كوتاه¬مدت سپهر دانش پس از شروع طرح براي مبلغ هر يك ميليون ريال 100 معادل 100 امتیاز
3 افزايش موجودي سپرده سرمايه¬گذاري كوتاه¬مدت سپهر دانش در طول زمان اجراي طرح براي هر يك ميليون ريال 50 نامحدود
4 نصب و فعال¬سازی نرم¬افزار همراه ¬بانک صادرات ايران (فقط براي يك بار) 50 معادل 50 امتياز
5 هر تراكنش مانده حساب در همراه بانك صادرات ايران 4 معادل 120 امتياز
6 هر تراکنش پرداخت قبض در همراه بانك صادرات ايران 3 30 امتیاز
7 هر تراکنش خرید شارژ در همراه بانك صادرات ايران 5 50 امتیاز
8 هر تراکنش پرداخت قبض در خودپرداز بانك صادرات ايران 2 20 امتیاز
9 هر تراکنش خرید شارژ در خودپرداز بانك صادرات ايران 3 30 امتیاز
10 هر تراکنش خرید شارژ در كيوسك بانك صادرات ايران 4 40 امتیاز
11 هر تراكنش مانده حساب در تلفن بانك صادرات ايران 3 90 امتیاز
12 هر تراکنش پرداخت قبض در تلفن بانك صادرات ايران 3 30 امتیاز
13 هر تراکنش خرید شارژ در تلفن بانك صادرات ايران 5 50 امتیاز

 
 

طرح نهال سپهر

---

---