مسابقه

مشتري گرانقدر!

براي شرکت در مسابقه شماره هجدهم لطفاً با نام کاربري و رمز عبور خود وارد سایت باشگاه شوید.

در صورتي که هنوز ثبت نام نکرده ايد بر روي گزينه ثبت نام کليک نماييد.


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرعه کشي شانزدهمین دوره مسابقه باشگاه مشتريان بانک صادرات ايران برگزار گرديد و برندگان آن مشخص شد:

*چهت مشاهده اسامی اینجا کلیلک کنید*

15 فقره کارت هدیه به 15 برنده، هر یک به ارزش 2 میلیون ریا ل


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مسابقه شماره شانزدهم

پرسش وپاسخ صحيح:

 1-حداكثر مبلغ و تعداد دفعاتي كه مي­توان از پايانه­ هاي فروش  بانك صادرات ايران خريد نمود، به ترتيب چه ميزان مي­باشد؟ (ارقام به ريال است)

الف) حداكثر مبلغ خريد 000ر000ر100 ريال و تعداد دفعات محدوديت ندارد     ب)حداكثر مبلغ خريد 000ر000ر100 ريال و تعداد دفعات 10 بار در روز
  ج) حداكثر مبلغ خريد 000ر000ر500 ريال و تعداد دفعات محدوديت ندارد     
د)حداكثر مبلغ خريد 000ر000ر500 ريال و تعداد دفعات 10 بار در روز سقف مبلغ انتقال وجه پايا و ساتنا در هر جابجايي از طريق ابزار احراز هويت سخت افزاري در سامانه اينترنت بانك صادرات ايران به چه ميزان مي­باشد؟ (ارقام به ريال است)
                       

  الف) 000ر000ر500 ريال  -  000ر000ر000ر1 ريال        ب)000ر000ر000ر1 ريال  -  000ر000ر500 ريال   
ج) 000ر000ر500 ريال  -  000ر000ر000ر2 ريال            د
)000ر000ر000ر1 ريال  -  000ر000ر000ر1 ريال
 


حداقل و حداكثر سقف مبلغ مجاز صدور كارت هديه در بانك صادرات ايران به ترتيب چه ميزان مي­باشد؟

الف) 000ر500 ريال  -  000ر000ر5 ريال                     ب) 000ر100 ريال  -  000ر000ر5 ريال
ج) 000ر100 ريال  -  000ر000ر2 ريال                        د) 000ر500 ريال  -  000ر000ر1 ريال


جايزه: 15 فقره کارت هدیه، هر یک به ارزش 2 میلیون ریا ل