مسابقه

مشتري گرانقدر!

براي شرکت در مسابقه شماره ده طفاً با نام کاربري و رمز عبور خود وارد سایت باشگاه شوید.

در صورتي که هنوز ثبت نام نکرده ايد بر روي گزينه ثبت نام کليک نماييد.


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرعه کشي نهمین دوره مسابقه باشگاه مشتريان بانک صادرات ايران برگزار گرديد و برنده آن مشخص شد:

آقای هادی آزوغ  (از استان سیستان و بلوچستان)

  برنده يک دستگاه لپ تاپ

 download-(1).jpg


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسابقه شماره نه

پرسش وپاسخ صحيح:

برای آگاهی از مانده کارت هدیه، از کدام یک از درگاههای الکترونیکی ذیل میتوان استفاده نمود؟

الف) همبانک و خودپرداز  ب) همراه بانک و تلفن بانک   ج)اینترنت بانک و خودپرداز     د) همه موارد


برنده: آقای هادی ازوغ از استان سیستان و بلوچستان

جايزه: يک دستگاه لپ تاپ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسابقه شماره هشت

پرسش وپاسخ صحيح:

امکان شارژ مستقیم سیم کارت تلفن همراه از طریق کدامیک از درگاه‏ های بانک صادرات امکان پذیر است؟

الف) خودپرداز،تلفن بانک  ب) خودپرداز،همراه بانک  ج) خودپرداز،تلفن بانک،همراه بانک،همبانک(#719*)  د)تلفن بانک،همراه بانک ،همبانک(#719*)


برنده: آقای مسیب چمنی براگوری از استان گیلان

جايزه: يک دستگاه لپ تاپ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسابقه شماره هفت

پرسش وپاسخ صحيح:

 کدام یک از خدمات ذیل به نسخه جدید همراه بانک اضافه نشده است؟

الف) سرویس جستجوی شعب      ب) درخواست صدور دسته چک           ج)صورتحساب دسته چک        د)دریافت شماره مشتری


برنده: آقای سعید دعیش طرفی از استان خوزستان

جايزه: يک دستگاه لپ تاپ


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسابقه شماره شش

پرسش وپاسخ صحيح:

حداقل موجودی حساب برای شرکت در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه دل سپرده چقدر است؟

الف) 100،000 ریال      ب) 200،000 ریال           ج) 500،000 ریال           د)1000،000 ریال


برنده: خانم مژگان عباسی از استان تهران

جايزه: يک دستگاه لپ تاپ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسابقه شماره پنج

پرسش وپاسخ صحيح:

1) توسط کدامیک از درگاه های الکترونیکی بانک صادرات ایران، می توان رمز یک بار مصرف (برای ورود به اینترنت بانک) دریافت نمود؟ 
الف) همراه بانک       ب) خودپرداز        ج) همبانک          د) تلفن بانک 

2) توسط کدامیک از درگاه های الکترونیکی بانک صادرات ایران امکان انتقال وجه کارت به کارت شتابی وجود دارد؟
الف) پایانه فروش و همراه بانک
ب) اینترنت بانک و همراه بانک
ج) همبانک و همراه بانک
د) همبانک و اینترنت بانک

برنده: آقاي محمدحسین اکبری از شهر تهران

جايزه: يک دستگاه لپ تاپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسابقه شماره چهار

پرسش وپاسخ صحيح:

در کداميک از درگاه های زیر امکان پرداخت دسته ای قبوض وجود دارد؟
الف) اینترنت بانک       ب) خودپرداز         ج) همبانک          د) همراه بانک 

برنده: خانم لاله معزز سقین سرا از شهر تبریز

جايزه: يک دستگاه لپ تاپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسابقه شماره سه

پرسش و پاسخ صحيح:

در کداميک از عمليات زير کد CVV2 مورد نياز است؟

الف) برداشت وجه     ب) خريد اينترنتي     ج) انتقال وجه بين حساب هاي خود    د) گزينه 1 و 3 

برنده: آقاي علي سايوند طجري از شهر تهران

جايزه: يک دستگاه تبلت اپل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسابقه شماره دو

پرسش و پاسخ صحيح:

تخصيص و يا تغيير رمز دوم کارت از چه طريقي امکان پذير است؟

الف)دستگاه خودپرداز     ب)اينترنت بانک     ج)همراه بانک     د)گزينه 1 و 2

برنده: آقاي محمد حسن زحمت کش از شهر نهبندان

جايزه: يک دستگاه تبلت اپل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مسابقه شماره يک

پرسش وپاسخ صحيح:

کداميک از محصولات بانک صادرات ايران، امکان سپرده گذاري اقساطي را به مشتري مي دهد؟

الف)کوتاه مدت ويژه     ب)پس انداز آينده سازان     ج)گنجينه سپهر     د)سپهر کارت خانواده

برنده: آقاي شهروز خورسندي بيدروني از شهر تهران
جايزه: يک دستگاه تبلت اپل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ