طرح آفتابگردان

10 جایزه نقدی 50 میلیون ریالی

100 جایزه نقدی 5 میلیون ریالی

 
طرح کلیک

2 دستگاه خودروي سواري شاسي بلند (هيونداي IX35)

100 کمک هزينه خريد لپ تاپ به مبلغ 15،000،000 ريال

200 کمک هزينه خريد گوشي هوشمند به مبلغ 8،000،000 ريال

200 کمک هزينه خريد تبلت به مبلغ 6،000،000 ريال

200 دستگاه ساعت مچي هوشمند

 
طرح ارزش سپهر

3 کمک هزینه خرید مسکونی هر یک به مبلغ 1 میلیارد ریال

20 کمک هزینه سفر جهانگردی هر یک به مبلغ 50 میلیون ریال

 
طرح پاییزانه

30 جایزه نقدی 5،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 150 میلیون ریال

30 جایزه نقدی 3،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 90 میلیون ریال

 
طرح زمستانه

30 جایزه نقدی 5،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 150 میلیون ریال

30 جایزه نقدی 3،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 90 میلیون ریال

30 جایزه نقدی 2،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 60 میلیون ریال

 
طرح بهارانه

30 جایزه نقدی 5،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 150 میلیون ریال

30 جایزه نقدی 3،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 90 میلیون ریال

30 جایزه نقدی 2،000،000 ریالی برای 30 نفر جمعا به مبلغ 60 میلیون ریال

 
طرح برگ برنده

5 کمک هزینه خودرو هر یک به ارزش 300 میلیون ریال

30 جایزه نقدی هر یک به ارزش 10 میلیون ریال

 
طرح فروش طلایی

مرحله اول

10 جایزه نقدی 50 میلیون ریالی

50 جایزه نقدی 20 میلیون ریالی

50 جایزه نقدی 10 میلیون ریالی

مرحله دوم

20 جایزه نقدی 50 میلیون ریالی

50 جایزه نقدی 20 میلیون ریالی

50 جایزه نقدی 10 میلیون ریالی