معرفي باشگاه مشتريان بانک صادرات ايران
ثبت نام
با استفاده از شماره حساب یا شماره کارت
کسب امتياز
با توجه به میزان مشارکت در طرح ها
قرعه کشي
بر اساس امتیاز نهایی شما در طرح
اهدای جوايز
اهدای جوایز هر طرح به برندگاه قرعه کشی
طرح ها
مسابقات
پاسخگويي به سوالات
شرکت در قرعه کشي
دريافت جوايز